MEMBERS


members

Lab Members 2022


Professor
Yuka Tabe    
Graduate students D3 (Doctoral Program)
  Yuji Maruyama Katsu Nishiyama  
Graduate students M2 (Master's Program)
  Shuta Karino Ryota Kosaka Yudai Shimada
  Kodai Toyoda    
Graduate students M1 (Master's Program)
  Kantaro Iwasaki Ryota Okikura Kazuki Koyanagi
  Hiroki Takato Haruna Tokunaga  
Undergraduate students
  Kentaro Ikenoya Anna Takada Haru Tokashiki
  Yuji Tomiyama Koji Miyashita  
Secretary
  Kumi Adachi    
Former Research Associate
  Go Watanabe Shin-ya Sugisawa Sho Hanehara
Former Assistant Professor
  Jun Yoshioka Shinji Bono  
Former (graduate) students
  Yuichi Okumura Tatsuya Tezuka Junpei Tanahashi
  Toshifumi Furumiya Masatoshi Sato Jo Hattori
  Sou Ishizaki Ken Ueda Yuto Taguchi
  Yuma Kasuya Toshihisa Uda Nobumasa Kato
  Takuma Kitagawa Kazumasa Tsunekawa Yusuke Ito
  Yoko Ishii Jun-ya Noguchi Kazuyoshi Seki
  Shintaro Kawasaki Jun-ichi Saito Takahiro Yamane
  Hiroaki Takahashi Eri Matsui Tomohiro Saito
  Yuki Harada Satomi Fujita Yusuke Fujita
  Yoriki Ohashi Jun Kodaka Yuto Suzuki
  Naoki Tsukahara Hirofumi Harada Fumiya Ito
  Kensuke Kobayashi Mio Koyama Hideaki Takizawa
  Takemi Yamane Naoki Ikeda Haruki Uehara
  Takehisa Ono Ryo Kuramitsu Daiki Saito
  Sayumi Sato Kazumasa Yamaguchi Naoki Yamakawa
  Yusaku Iimura Junki Sakai Kazuki Matsuo
  Takayuki Kashiwagi Shinji Kuroda Riku Hayatsu
  Tatsuhiko Ishigami Atsutoshi Nakata Eiji Matsui
  Hayato Kaneko Tetsuro Kishi Ryosuke Yamamoto
  Shoyo Takei Yutaka Inake Yohei Ueno
  Yasuhiro Okeie Mitsuki Fujioka